FÖRENINGEN RYTTARENS TORVSTRÖFABRIK

Syfte


Föreningens syfte är att driva och utveckla Ryttaren som ett levande arbetslivsmuseum. 

Föreningen ska främja arbetet med att förvalta byggnader, den maskinella utrustningen, torvbanan med lok och vagnar och den omgivande miljön.

Styrelse


Karl-Hugo Fogelberg, (Ordf) 0705 163039

Mikael Jonsson, (Kassör) 0703 634363

Christer Davidsson, 0767 688152

Stefan Johansson, 0515-765 020

Ingrid Kyllerstedt, 0702 939534

Hans Hellman, 0709 883698

Karl Henrik Silow, 0515-765 035

Berth Svensson, 0725 295825Bli medlem i föreningen

Årsavgiften är 150 kr för enskild medlem och 300 kr för familjemedlem. Bankgiro: 5253-5416


Prima torvströ säljes

En säck prima torvströ för endast 120 kr. Perfekt för trädgården, stallet eller utedasset. En säck innehåller 300 liter torv löst mått. Ring: 0705163039 eller mejla oss! 


Föreningen

Föreningen Ryttarens torvströfabrik bildades våren 1999. Initiativtagare till bildandet var Simon Johansson och Hans Hellman. De skrev 1998 en

bebyggelsehistorisk uppsats om Ryttarens torvströfabrik. Uppsatsen låg inom ramen för en treårig utbildning till bebyggelseantikvarier vid

Göteborgs universitet.

Under arbetet med uppsatsen hade Simon och Hans träffat representanter från dåvarande ägarna Hasselfors Garden AB samt hembygdsföreningar på orten och diskuterat ett bevarande av Ryttaren. Dessa diskussioner resulterade så småningom i att Föreningen Ryttarens torvströfabrik bildades.

Ett sätt att säkra Ryttarens torvströfabrik inför framtiden var att få hela området klassat som byggnadsminne vilket skedde 2012.

Besöksmål

Ryttarens torvströfabrik har blivit ett populärt besöksmål med ca 1000 besökare per år. Föreningens ambition är att ge våra gäster en vid inblick om torv, men även torvarbetarens liv i helg och söcken tycker vi är viktigt att dela med besökarna. Därför fortsätter arbetet med fabrikens miljöer och att stärka attraktionskraften för besöksmålet. 


När det gäller medel för att restaurera den gamla industrimiljön får föreningen ekonomiskt bidrag från torvbranschen, länsstyrelsen, Falköpings kommun, riksantikvarieämbetet samt från stiftelser och sponsorer.


En viktig del i arbetet med Ryttarens torvströfabrik  är att intressera flera människor att delta aktivt i verksamheten. Vi behöver flera som kan guida i fabriken och under tågresan till mossen, det behövs också flera som kan hjälpa till vid våra arbetsdagar. Dessa dagar är i första hand lagda till helger och i arbetsuppgifterna kan ingå gräsklippning, allmän uppsnyggning av området, upprustning av byggnader och byte av slipers och räls på torvbanan. Skulle du som läser detta bli nyfiken och vilja veta mer om Ryttarens torvströfabrik, blir vi väldigt glada om du vill höra av dig till oss.