Vad är en mosse?

Bilden visar torv under torkning.

Efter senaste istidsperioden, för ungefär 12 000 år sedan startade tillväxten av mossar och den tillväxten fortgår än idag. Torvmarker bildas främst genom försumpning eller igenväxning av sjöar. Det är fuktälskande växter som etablerar sig och kväver all annan växtlighet. När vattenståndet höjs uppstår syrebrist och de döda växternas förmultning hämmas, torvbildningen har startat.


De växter som trivs i denna miljö är vitmossor (sphagnum) och olika starrarter (carex) men även fräken, tuvdun och bladvass är torvbildande arter. Myrarnas höjdtillväxt sker i ytan där också nedbrytningen påbörjas i och med att växter dör och ersätts av nya. Vid beräkningar har man kommit fram till en genomsnittlig nettotillväxt på ca 0,5 mm/år.

VANDRINGSLED


På Ryttarens torvmosse bryts ingen torv längre. Men den tidigare verksamheten har bidragit till ett unikt kulturlandskap med ett stora upplevelsevärden. Vi tipsar gärna er att gå den led som vi har märkt ut. Längs leden får du dessutom lära dig mer om miljön som du befinner dig i. Det kostar inget att gå men vi tar tacksamt emot valfri summa i bidrag. Detta så vi kan fortsätta sprida kunskap och hålla markerna tilgängliga. 


TUVDUNMOSSEJÄRNVÄG